ZRÓB TO SAM
Jak zostać badaczem społeczności lokalnej?

“Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej?” to podręcznik metod badawczo-animacyjnych dla domów kultury.

Opisujemy w nim dziesięć metod możliwych do zastosowania przez domy kultury w celu diagnozowania potrzeb lokalnej społeczności. Uwzględniają one specyfikę pracy placówek kulturalnych oraz możliwości i kompetencje personelu. W pracę nad metodami zaangażowani byli badacze społeczni, socjologowie i animatorzy kultury oraz instruktorzy i uczestnicy zajęć domów kultury. Wszystkie metody zostały przetestowane w trzech, wybranych domach kultury.

Domy kultury nie działają w próżni. Wszelkie działania społeczno-kulturalne są osadzone w realiach społecznych. Żeby je poznać nie trzeba zatrudniać ekspertów-socjologów, wystarczy zastosować pewne metody badawcze, których samemu można używać do skutecznego rozpoznania otoczenia społecznego. Jak wynika z naszych wcześniejszych analiz (por. ZOOM na domy kultury i Laboratorium Zmiany), domy kultury potrzebują takich badań, głównie z trzech powodów: po pierwsze dla inspiracji (znajomość oczekiwań i pomysłów mieszkańców zachęca tworzenia i rozwijania programu); po drugie w celu lepszego kontaktu ze społecznością i potwierdzenia trafności działań prowadzonych w domu kultury, po trzecie w celu uzasadnienia wyborów programowych.

Podręcznik wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Zapraszamy do lektury.

Zespół:

Koncepcja projektu: Marta Białek-Graczyk, Agata Nowotny, Łukasz Ostrowski
Koordynacja: Agata Nowotny
Autorzy tekstów, socjologowie: Michał Danielewicz, Aleksandra Gołdys, Agata Nowotny, Łukasz Ostrowski
Konsultacje: Ewa Andrearczyk, Paulina Capała, Krzysztof Pacholak, Karolina Pluta

Czas trwania: 2010

Sponsorzy: Projekt zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury.


(.pdf, 3.3MB)