Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ‘ę’ od 2002 roku prowadzi projekty społeczne w całej Polsce. Pracujemy z młodymi ludźmi, seniorami, animatorami kultury, pracownikami organizacji pozarządowych i domów kultury, nauczycielami i artystami. Inspirujemy do działania i pokazujemy jak realizować własne pomysły. Wierzymy, że działania kulturowe mogą być narzędziem społecznej zmiany.

Główne cele działania Towarzystwa to:

  • animacja kultury w małych miejscowościach
  • aktywizacja dzieci i młodzieży z terenów zaniedbanych społecznie
  • promocja działań społecznych (publikacje, produkcja filmów o tematyce społecznej); konsolidacja środowisk animatorów kultury; podnoszenie standardów pracy w obszarze kultury; warsztaty i szkolenia dla pracowników organizacji pozarządowych, domów kultury, nauczycieli
  • wspieranie tolerancji i dialogu międzykulturowego.

Działając przez ostatnie 6 lat na polu kultury lokalnej i obserwując ją w różnych miejscowościach doszliśmy do wniosku, że obok bezpośredniej pracy ze społecznościami naszym działaniom musi towarzyszyć praca na rzecz zmian polityki kulturalnej w naszym kraju.

Nasze projekty finansowane były m.in. przez takie instytucje i firmy jak: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Delegatura Komisji Europejskiej w Polsce, Fundacja Batorego, Fundacja J&S Pro Bono Poloniae, Fundacja Kultury, Fundacja PZU, Millennium Plaza, Nokia Poland, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Ministerstwo Kultury, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Program UE MŁODZIEŻ”, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Do naszych partnerów należą m.in: Fundacja Batorego, British Council, Instytut Kultury Polskiej, Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy.

WIĘCEJ INFORMACJI: www.e.org.pl