Kształt kultury w Polsce zapewniają nie tylko repertuary miejskich teatrów i ekspozycje muzealne, w wielu miejscach – zarówno w małych miejscowościach jak i w dzielnicach dużych miast, nadają go także domy kultury.

Działając w miejscowościach w całej Polsce poznaliśmy wiele domów kultury. W 2009 roku postanowiliśmy przyjrzeć się im bliżej – tak zrodził się ZOOM na domy kultury.

Pierwsza edycja projektu – badanie socjologiczne – wytyczyła kierunki, w jakich rozwijamy się pomagając i wspierając domy kultury. Kolejne edycje odpowiadają na realne potrzeby ośrodków kultury oraz zmierzają do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych mechanizmów działania.

Wspólnie z pracownikami domów kultury i mieszkańcami lokalnych społeczności pracujemy na rzecz poprawy działania ośrodków kultury. Wierzymy, że powinny one być możliwie bliskie ludziom, którzy z nich korzystają, przyjazne także dla tych, którzy jeszcze do nich nie zawitali, wspierające lokalne działania, zsieciowane z innymi instytucjami lokalnymi oraz podobnymi instytucjami w całym kraju, a przede wszystkim – nowoczesne – odpowiadające na wyzwania współczesnego, szybko zmieniającego się, świata.

Projekty realizujemy w interdyscyplinarnych zespołach łączących animatorów i socjologów. Nasza praca byłaby jednak jałowa bez zaangażowania pracowników domów kultury i mieszkańców miejscowości, w których działamy – ich wola zmiany i odwaga w podejmowaniu wyzwań jest dla nas najlepszą motywacja do pracy.