LABORATORIUM ZMIANY

„Laboratorium zmiany” to przykład badania w działaniu (ang.: action research). Z jednej strony – projekt animacyjny, z drugiej – badawczy. Pomaga domom kultury zastanowić się nad ich misją, zdiagnozować społeczność lokalną i stworzyć nowe pomysły na działania.

Pracowaliśmy w zespole animacyjno-socjologicznym wraz z dwoma domami kultury: Klubem Kultury w Falenicy oraz Żuromińskim Centrum Kultury.

Po wstępnym rekonesansie i poznaniu miejscowości, w każdej z nich odbyliśmy cykl trzech warsztatów zakończonych tworzeniem nowych pomysłów na działania. Dwa warsztaty potrzebne były do tego, żeby przygotować projekt diagnozy społeczności, która została przeprowadzona samodzielnie przez pracowników i przyjaciół domów kultury. Trzeci warsztat pomyślany był jako generator nowych pomysłów.

Opisane w publikacji doświadczenia wraz z zidentyfikowanymi barierami i katalizatorami zmian mają służyć za inspirację dla wszystkich, którzy chcą zmieniać swoje instytucje.

Wymyślone podczas warsztatów pomysły udało się w jednym i drugim przypadku zrealizować.


(.pdf, 1.8MB)

Zespół:

Koncepcja: Marta Białek-Graczyk, Agata Nowotny, Łukasz Ostrowski
Koordynacja: Łukasz Ostrowski
Redakcja: Marta Białek-Graczyk
Konsultacja: Marta Olejnik
Animatorki: Marta Białek Graczyk, Karolina Pluta
Socjologowie: Agata Nowotny, Łukasz Ostrowski

Czas trwania: 2009

Sponsorzy: Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego