STRATEGIE ROZWOJU

Projekt ma na celu przetestowanie możliwości partycypacyjnego tworzenia strategii rozwoju domów kultury. Pracujemy w trzech domach kultury na terenie województwa mazowieckiego: w Górze Kalwarii, Milanówku i Nadarzynie. Naszym celem jest stworzenie warunków, w których mieszkańcy będą mogli podjąć dialog z lokalną władzą na temat kształtu ich domu kultury. W toku konsultacji i prac warsztatowych przedstawiciele społeczności opracowują strategie działania lokalnych ośrodków kultury. Powstałe w ten sposób strategie staną się podstawami do opracowania priorytetów programowych i konkretnych pomysłów na działania.

Realizację projektu traktujemy też jako okazję do wypracowania metody działania, która jak sądzimy może być wykorzystywana w pracy innych domów kultury.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – zapraszamy do śledzenia aktualności.

Zespół:

Koncepcja projektu: Marta Białek-Graczyk, Agata Nowotny, Karolina Pluta
Koordynatorka: Agata Nowotny
Zespół pracujący w Górze Kalwarii: Karolina Pluta (animatorka, opiekunka gminy), Łukasz Ostrowski (socjolog), Marta Olejnik (socjolożka)
Zespół pracujący w Milanówku: Marta Białek-Graczyk (animatorka), Agnieszka Strzemińska (socjolożka, opiekunka gminy)
Zespół pracujący w Nadarzynie: Zuzanna Cichowska (socjolożka, stażystka), Agata Nowotny (socjolożka, opiekunka gminy), Agata Pietrzyk (animatorka)

Czas trwania: 2010-2012

Sponsorzy: Projekt realizowany jest ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.