ZESPÓŁ PROJEKTU

STRATEGIE ROZWOJU (2011)

Koncepcja projektu: Marta Białek-Graczyk, Agata Nowotny, Karolina Pluta
Koordynatorka: Agata Nowotny
Zespół pracujący w Górze Kalwarii:
Karolina Pluta (animatorka, opiekunka gminy)
Łukasz Ostrowski (socjolog)
Zespół pracujący w Milanówku:
Marta Białek-Graczyk (animatorka)
Agnieszka Strzemińska (socjolożka, opiekunka gminy)
Zespół pracujący w Nadarzynie:
Zuzanna Cichowska (socjolożka, stażystka)
Agata Nowotny (socjolożka, opiekunka gminy)
Agata Pietrzyk (animatorka)

ZRÓB TO SAM. JAK ZOSTAĆ BADACZEM SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ? (2010)

Koncepcja projektu: Marta Białek-Graczyk, Agata Nowotny, Łukasz Ostrowski
Badacze społeczni: Michał Danielewicz, Aleksandra Gołdys, Łukasz Ostrowski
Koordynacja: Agata Nowotny
Domy kultury, z którymi współpracowaliśmy:
Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie
Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
oraz Dom Kultury “Świt” na warszawskim Bródnie.
Projekt graficzny: Olga Łebkowska

LABORATORIUM ZMIANY (2009)

Autorzy: Marta Białek-Graczyk, Agata Nowotny, Łukasz Ostrowski
Redakcja: Marta Białek-Graczyk
Konsultacje: Marta Olejnik
Animatorzy: Marta Białek-Graczyk, Karolina Pluta
Koordynacja projektu: Łukasz Ostrowski
Projekt graficzny i skład: Krzysztof Pacholak
Korekta: Anna Twardziak

ZOOM NA DOMY KULTURYRAPORT (2008-2009)

RADA PROJEKTU
Martyna Bunda
Janusz Byszewski
Agata Etmanowicz
Grzegorz Lewandowski
Małgorzata Łuszkiewicz

ZESPÓŁ MERYTORYCZNY
Opiekun merytoryczny projektu: Dr Maria Theiss
Konsultacje: Dr Barbara Lewenstein
Badanie z zakresu analizy wizualnej: Tomasz Kasprzak, Marcin Jewdokimow
Wsparcie merytoryczne: Marta Olejnik, Łukasz Ostrowski

STUDENCI BADACZE
Piotr Adamiak
Anna Biernat
Agnieszka Boguś
Łukasz Bukowiecki
Magdalena Chrzczonowicz
Katarzyna Gizińska
Krzysztof Hamerszmit
Katarzyna Kolibabska
Joanna Kozera
Katarzyna Krakowska
Tomasz Piątek
Dominika Potkańska
Mateusz Przywara
Michał Tragarz
Maria Tudaj
Dorota Walczak

WOLNI SŁUCHACZE
Krzysztof Pacholak
Jakub Piątek
Agnieszka Pajączkowski

KOORDYNACJA
Koordynatorka: Marta Białek-Graczyk
Asystentka koordynatora: Magdalena Kubecka
Kontakt z mediami: Iza Rutkowska